مدیرعامل شرکت مس در جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه خبر داد: شرکت مس آماده بهره‌برداری از مهمترین طرح محیط زیستی مجتمع مس سرچشمه | شرکت البرز الکتریک نور

تولید کننده سیم و کابل برق و مخابرات