عضو هیأت‌مدیره شرکت مس تأکید کرد: ساخت داخل، محور اساسی مقاوم‌سازی شرکت مس | شرکت البرز الکتریک نور

تولید کننده سیم و کابل برق و مخابرات