افت 10.7 پریمیوم کاتد مس وارداتی در بازار چین به حداقل 18 ماه اخیر (62.50 دلاربرتن) | شرکت البرز الکتریک نور

تولید کننده سیم و کابل برق و مخابرات